Služby pro investory


Technický dozor investora při realizaci staveb:

1. Rekonstrukce a přístavba učeben Masarykovy obchodní akademie Rakovník

    -  náklady:39 mil.Kč

    -  investor: Školský úřad Rakovník

2. Autosalon VW Rakovník (přístavba)

    -  investor: Autostop s.r.o., Rakovník

                                                                                          

3. Stanice technické kontroly pro osobní automobily, Rakovník (novostavba)

    -   investor: Autostop s.r.o., Rakovník

 

4. Rekonstrukce bývalé školy na byty (rekonstrukce)

     - investor: Obecní úřad Šípy                                                                                   

5. Dostavba areálu Správy a údržby silnic Rakovník (zastřešení adm. budovy,    novostavby  dílny oprav, myčky, garáží techniky a patrových garáží)

     -   náklady:27 mil.Kč

     -   inv.: Správa a údržba silnic Rakovník                                                          

  

6. Rekonstrukce Základní školy Křivoklát

    -  náklady:15 mil.Kč

    -  investor: Obec Křivoklát                                                                                        

 

7. Tělocvična u ZŠ Řevničov                                                                  

    -  náklady:14 mil.Kč

    -  inv.: Obec Řevničov                                                                                        

 Vystrizek

8. Speciální školy Rakovník (novostavba)

    -  náklady: 131.000 tis.Kč

    -    inv.: Ministerstvo školství, SPŠ Rakovník                                                              

       Této stavbě bylo v celostátní soutěži uděleno prestižní ocenění

       „STAVBA ROKU 2003“.

 

 9. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník (rok 2000 až 2005)                          

     -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

     -  oprava zastřešení

     -  rekonstrukce centrálních šaten

 

10. Dílny oprav v areálu firmy  „Froněk Rakovník“                                                                           

    - investor: Firma Froněk, s.r.o., Rakovník

    

11. Rekonstrukce sportovního areálu SK Rakovník                                                

     -  náklady:7 mil. Kč     

     -  investor: Město Rakovník

         

12. Přístavba Kulturního centra Rakovník                                                             

     -  náklady:28 mil.Kč     

     -  investor: Město Rakovník

 

13. Novostavba provozního objektu na parkovišti hradu Křivoklát                                                         

      -  náklady:3 mil.Kč     

      -  investor: Obec Křivoklát

14. Přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu Správy CHKO Křivoklátsko, Zbečno

     - náklady8 mil. Kč

     -  investor: Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Praha

         

15. Rekonstrukce objektu terénní stanice CHKO Kokořínsko, Kokořínský důl

      - náklady4,5 mil. Kč

      -  investor: Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Praha

 

16. Rekonstrukce objektu krajského střediska  AOPK Plzeň

      - náklady2,5 mil. Kč

      -  investor: AOPK ČR Praha

 

17. Zateplení a kompletní rekonstrukce obvodového pláště a střešní konstrukce bytového panelového domu čp. 2141 Rakovník

 

18. Zateplení a kompletní rekonstrukce obvodového pláště bytového panelového domu čp. 2148 Rakovník

 

19. Zateplení zděného bytového objektu čp. 261 v Rakovníku

        

20. Zastřešení kulturního domu v Rudě

     - investor: Obec Ruda

 

21. Zateplení střechy Integrované střední školy technické Rakovník

     - investor: ISŠT Rakovník

 

 22. Zateplení obvodového pláště a rekonstrukce zastřešení Základní školy v Lubné

     -  investor: Obec Lubná

            

 23. Novostavba šaten sportovců a sociální zázemí u hřiště Kněževes

     - investor: Obec Kněževes

     

 24. Zateplení obvodového a střešního pláště areálu Základní školy, Zvláštní školy a  Gymnázia v Novém Strašecí

     -  náklady:17 mil.Kč     

     -  investor: Město Nové Strašecí

 

25. Novostavba administrativní budovy v Rakovníku

     - investor: firma Euroleasing Praha

                   

                                                                                                                                                                                                                26. Novostavba administrativní budovy                                                                                            

      -  investor: Firma Froněk s.r.o., Rakovník

     

27. Novostavba školní jídelny v Rakovníku                                                    

      -  náklady:60 mil.Kč     

      -   investor: Město Rakovník

 

28. Kompletní rekonstrukce  objektu bývalé fary v obci Děkov (sanace svislých konstrukcí, kompletní výměna podlah, stropů, zastřešení)

        Investor:Obec Děkov

 

 29. Přístavba haly firmy EUROMONT Rakovník

      - investor: Euromont Rakovník

      

30. Rekonstrukce Domu Osvěty v Rakovníku (v realizaci)        

     -  náklady:21 mil.Kč     

     - investor: Město Rakovník

     

31. Rekonstrukce objektu Správy CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně

    - náklady 3 mil. Kč

    -  investor: Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Praha

          

32. Novostavby rodinných domů – cca 25 staveb