Úvod


Činnost stavební kanceláře byla zahájena v roce 1996. Po celou dobu své 15-ti leté historie zajišťuje činnosti a služby v následujících oblastech:

-          projekční činnost v oboru  pozemních staveb (novostavby a rekonstrukce rodinných domů, drobných doplňkových staveb, provozních a komerčních objektů)

-          zajišťování technických dozorů investora a kontrolní činnosti při realizaci staveb

-          zajišťování inženýrské činnosti spojené s povolováním a změnami užívání staveb

      (v rozsahu požadavků stavebních úřadů)

-          vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby

-          vypracování dokumentace stávajících staveb

-          vypracování polohopisu a výškopisu stavebních pozemků

-          poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví

Vaše požadavky jsou připraveni pro Vás zajistit:

-        Ing.Karel Endyš – autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby

-        Jaroslava Stieberová - projektant

Za výhodu firmy považujeme dlouhodobou praxi a zkušenost, která umožňuje v případě přechodné potřeby zajištění vzájemné zastupitelnosti. Pro naše zákazníky nabízíme komplexní služby od návrhu stavby v rámci zpracování projektové dokumentace, přes autorský a technický dozor při realizaci stavby až po spolupráci při kolaudaci stavby.

Při zpracování projektové dokumentace spolupracujeme s autorizovanými specialisty v oboru elektroinstalací, tepelné techniky a ústředního vytápění a zdravotně technických instalací. Dlouhodobě spolupracujeme s renomovaným architektem, držitelem ocenění v profesních soutěžích i na celostátní úrovni. 

Pro posouzení rozsahu naší činnosti, charakteru a významnosti akcí předkládáme přehled činnosti a výčet referenčních staveb.